คนอะรัยมั่ยรู้ ยิ่งดูก้ยิ่งน่าร๊ากอ่ะ

พระอินประทาน มัณฑนา
นางฟ้าเติมแต่งฉายมณีรักษ์
สาวกเรียก บ๋อม อุอุ๊อิอิซิมิจุีฟจุบ
                 
     

เรื่องราวเว็บของเราก้มีเรื่องเอาใจเดกหงส์คือประวัติลิเวอร์พูลและกัปตันทีมเพ่เจอราด
และปี58ประเทศไทยของเราก้จะกลายเป็นสังคมอาเซียนแล้วเราก้มีความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนแล้วก้เพลงอาเซียนด้วย สำหรับคนรักสุขภาพเราก้มี5วิธีรักษาสุขภาพด้วยค่ะ

เราและนายโสมพิทย์

Advertisements